Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικές  εργασίες  για απλές ή σύνθετες οδοντικές αποκαταστάσεις  και με την συνδρομή της ψηφιακής  τεχνολογίας.

 

ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ : 

Ολοκεραμικές στεφάνες  και  όψεις  με e.max,  ολοκεραμικά  ένθετα και  επένθετα,  κατασκευές σε ζιρκόνιο,   αισθητικές  μονολιθικές  με ζιρκόνιο ή  e.max,   τηλεσκοπικά ,  φρεζαριστά ,   εργασίες επί εμφυτευμάτων , μεταλλοκεραμικές - μεταλλοακρυλικές στεφάνες ,    ένθετα , επένθετα ρητίνης,    σύνδεσμοι ακριβείας,   δοκοί  ναρθηκοποίησης,   συγκολλήσεις  lazer,     διαγνωστικά κερώματα,   προσωρινές  στεφάνες  μικρής  ή  μακράς  χρονικής διάρκειας.

 

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ :

Οδοντοστοιχίες, ολικές - μερικές , άθραυστες, θερμοπλαστικά , μεταλλικοί  σκελετοί,   μεταλ.πλέγματα ,   χυτά  άγκιστρα .

  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ :

 Λεύκανσης,  βρυγμού ,  ακτινογραφικούς ,  χειρουργικούς , προστασίας ,  διατήρησης   χώρου.